Obavijest proizvođačima jabuke! 14.04.2017.

Jabuke završavaju sa cvatnjom, a radi najavljenih oborina idući tjedan i niskih temperatura  potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu  nasada  prije oborina protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) nekim od organskih fungicida; Antracol  WG 70, Dithane M45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Penncozeb  75 DG, Dithane DG neotec, Polyram DF , Ziram 76 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Kastor, Delan pro, Delan 700 WDG, Futura 50  WP,  Chromodin S 65, Difcor, Score 250 EC, Argo,

Protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha ) u nasadima gdje je prijašnjih godina bilo zaraze mogu se koristiti sredstva na bazi sumpora sa ; Stroby DF , Zato 520 WG ,Tercel WG , Chromosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF, Cosavet DF, Sumpor SC 80, Thiovit jet, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG, Nimrod  25 EC.

Preporuka je koristiti preparate na osnovi aminokiselina za ublažavanje stresnih uvjeta uzrokovanih najavljenim niskim temperaturama idućeg tjedna!

Potrebno je pratiti populaciju prisutnih štetnika i zaštitu izvršiti nakon cvatnje.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                                

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis