Obavijest proizvođačima jabuka! 14.04.2017.

Jabuke području naše županije nalaze se u završnoj fazi cvatnje. Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju mogućnost oborina pa proizvođačima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu nasada prema preporuci od 7. travnja.

Osim najavljenih oborina, tijekom narednog tjedna najavljena je i mogućnost pojave mraza. Voćarima preporučamo da izvrše tretiranje nasada nekim od biostimaulatora: Drin, Poly-Amin, FitoAlgen F, Aminovital, Megafol i dr.

U voćnjacima jabuka zabilježena je vrlo velika brojnost leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) te brojnost odloženih jaja iznad kritičnog praga, no u fazi cvatnje nije dozvoljena primjena insekticida. Primjenu insekticida planirajte po završetku cvatnje jabuka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis