Obavijest voćarima! 13.04.2017.

Jabuke se nalaze u cvatnji ili na kraju cvatnje. Od posljednje preporuke za zaštitu nasada proteklo je 6 dana. 12 travnja  ostvarena je prva ovogodišnja infekcija fuzikladijem . Nasadi prskani po preporuci od 07. 04. bili su zaštićeni. Pale su male količine kiše koje nisu isprale zaštitna sredstva sa biljnih organa. Od petka  je najavljeno pogoršanje vremena, s mogućim povremenim oborinama tijekom vikenda. Zato je potrebno izvršiti preventivnu zaštitu nasada od fuzikladija (Venturia inaequalis), jednim od slijedećih pripravaka Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penkozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan PRO, Chorus 75 WG, Faban,  Stroby DF , Zato 50 WG, Tercel WG (registriran samo za jabuku).

Stroby DF, Zato 50 WG i Tercel WG suzbijaju i pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha).

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

Zaštitu navedenim pripravcima potrebno je provesti prije kiše, a ako to iz nekog razloga ne stignete učiniti, nakon kiše je potrebno primijeniti jedan od pripravaka s kurativnim djelovanjem, za suzbijanje krastavosti i pepelnice: Score 250 EC, Agro EC, Difcor EC, Difenzone, Indar EW.

Nakon cvatnje, za suzbijanje štetnih gusjenica  na jabuci mogu se primijeniti Laser, Mospilan 20 SP ili Coragen 20 SC.

Za suzbijanje lisnih uši: Calypso SC 480, Teppeki 500 WG ili Pirimor 50 WG.

Poslije cvatnje za zelenu jabučnu uš prag odluke iznosi 8 – 10 kolonija na 100 izbojaka, za pepeljastu uš 1 – 2 kolonije, a za uši šiškarice više od 5 napadnutih listova na 100 pregledanih. 

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis