Obavijest vinogradarima! 13.04.2017.

Ukoliko je od posljednje zaštite vinove loze od infekcije crnom pjegavošću rozgve  (Phomopsis viticola ) proteklo više od 6  dana, potrebno je provesti zaštitu nasada prije najavljene kiše .

Mogu se koristiti pripravci  na bazi propineba( Antracol 70 WG), metirama ( Polyram DF), mankozeba (Penncozeb 75 WG) i kombinacije propineba i fluopikolida ( Pasadoble).

Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Erysiphe nacator) mogu se i nadalje koristiti sumporni pripravci, ali u ovoj fazi  u nižim koncentracijama (0,5%).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis