Obavijest proizvođačima soje! 13.04.2017.

Ukoliko postroji potreba za  suzbijanjem  korova u usjevima soje nakon sjetve a prije nicanja, ili nakon nicanja soje i korova, možete koristiti neke od sljedećih herbicida.

Herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja soje su: Afalon disperzija,   Scorpio 70 WG,  Metriphar,  Mistral 70 WG, Sencor WG 70.

Tamo gdje je potrebno prošireno djelovanje na  uskolisne korove možete kombinirati  neke od pripravaka:  Dual gold 960 EC,  Frontier X2, Stomp 330,  Dost 330 EC,  Pendigan 330 EC.

Herbicidi za primjenu nakon nicanja soje su:  Pulsar 40 (širokolisni korovi  i neke trave),  Laguna 75 WG ( širokolisni korovi, divlji sirak, koštan ), Basagran 480 SL,  Bentagran ,  Corum.

Herbicidi koji se  primjenjuju  nakon sjetve, a prije nicanja soje traže  dobru  pripremu tla i oborine za aktivaciju, pa preporučamo da pratite prognoze i tretiranje obavite pred oborine.

Primjenu herbicida i vrijeme primjene planirajte prema korovima koji se javljaju na parcelama.

Zaštitu treba provesti za mirnog  vremena kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.
Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis