Obavijest proizvođačima kukuruza 13.04.2017.

Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja pa do faze 2-3 lista u kukuruzu za suzbijanje korova mogu se koristiti tzv. zemljišni herbicidi. Zemljišnim herbicidima mogu se suzbiti  jednogodišnje širokolisne korove (  poput bijele lobode, ščira, ambrozije, konice, europskog mračnjaka i dr) i jednogodišnje travne korove (koštan, svraćica, korovsko proso i dr.).  Primjenu herbicida treba planirati prije oborina, naime za bolje unos herbicida u zonu krojenja  trebalo bi nakon prskanja pasti barem 20 mm kiše po m² .

Jednogodišnje  travne  i pojedine širokolisne korove prije nicanja suzbijaju:

Frontier X2, Dual gold 960 EC, Lumax, Koban 600, Stomp 330 E, Pendigan 330 EC,  Dost 330 EC,  Stomp aqua  i dr.

Jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju:  Click 50 FL,  Linurex 50 SC, Akris,   Racer 25 EC, Merlin, Callisto 480 SC, Mezmer, Pledge 50 WP i dr.

Tvorničke kombinacije herbicida za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova su: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Camix,  Akris, Adengo, Koban T i dr.

Ovim putem obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji još uvijek nisu maknuli kukuruz sa svojih površina da je zakonski rok da to naprave najkasnije do  15.05. Ostaci kukuruza moraju se zaorati kako bi se spriječilo  izlijetanje leptira kukuruznog moljca (Ostrinia nubulalis).

Zaštitu treba provesti za mirnog  vremena kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.
Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis