Obavijest ratarima! 12.04.2017.

Pregledom usjeva ozimog ječma primijećena je pojava bolesti – siva i mrežasta pjegavost ječma (Rhynchosporyum secalis, Pyrenophora teres). S toga preporučamo da redovito pregledavate usjeve kako bi na vrijeme spriječili štete. Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Amistar Opti, Controlon, Duett Ultra, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Mirage 45 EC, Opera, Opus Team, Prosaro 250 EC, Sphere 535 SC, Tilt 250 EC, Archer Max, Yamato, Retengo i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis