Obavijest proizvođačima lukovičastog povrća! 12.04.2017.

Prema prognozama meteorologa u slijedećih nekoliko dana predviđa se promjenjivo vrijeme sa oborinama te pad temperatura. Takovo vrijeme pogoduje pojavi plamenjače luka (Peronospora destructor). Osim te bolesti na lukovičastom povrću mogu se javiti i hrđe  ( Puccinia allii i Puccinia porri), sive plijesni koju izazivaju gljive roda

( Botrytis spp) te bijela trulež (Sclerotium cepivorum) i koncentrične pjegavosti .

Usjevi  luka proljetne sadnje iz lučica nalaze se u fazi 2-6 listova ovisno o roku sadnje. Luk  sijan iz sjemena tek je u fazi nicanja. Češnjak jesenske sadnje je u fazi rasta glavica.

Suzbijanje u intenzivnim usjevima je potrebno provoditi u razmaci od 5-10 dana ovisno o vremenskim prilikama. U prvim zaštitama moguće je koristiti pripravke na bazi bakra navedene u tablici zbog relativno duže karence.

 U tablici 1 navedeni su fungicidi  dozvoljeni za suzbijanje bolesti u lukovičatom povrću.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparat

Kultura

Bolest

Doza koncentracija

Karenca

Bakreni spojevi

Kalcijev sulfat

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP *

BORDOŠKA JUHA-MANICA*

 

luk

 

plamenjača

 

 

1-1,5 %

 

0,75 %

 

21

 

28

Bakreni hidroksid

CHAMPION *

CHAMPION 50 WG *

CHAMPION FLOW SC *

luk

 

plamenjača

3,5

 

 

0,3-0,4 %

28

 

21

Bakreni oksiklorid

CUPROCAFFARO 50 WP *

 

RAME CAFFARO 32 WP *

 

NEORAM WG

luk

 

luk

 

 

češnjak,

luk (mladi)

poriluk

plamenjača

0,5 %

 

0,8 % 

 

0,25-0,35 %

21

 

 

 

3

5

Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG

 luk

 

plamenjača

 

2,5                                          

 

14

 

Fosetil

ALIETTE FLASH

luk

plamenjača

2

7

Difenkonazol

DIFCOR

 

 

SCORE 250 EC

češnjak

 

 

luk,poriluk,

češnjak,

vlasac

koncentrična pjegavost, hrđe

 

obična pjegavost i hrđe

0,5-0,8    

 

 

0,5               

21          

 

 

14

 Mankozeb

DITHANE DG NEOTEC

 češnjak,vlasac,

 

poriluk

plamenjača

hrđe

 

2,1-2,7                               

28

30

 

metiram

POLYRAM DF

vlasac

hrđe

1,2

14

 

Tebukonazol

 

FOLICUR EW 250

 Luk,češnjak

siva plijesan

bijela trulež

hrđe

čađavice

palež lista

1

 

 21

                           

 

Azoksistrobin

 

 

ORTIVA

 

 

QUADRIS

 

 

TAZER

Luk

Češnjak

Poriluk

 

 

luk,češnjak,

kozjak

 

češnjak,poriluk

ljutika

 

plamenjača

hrđa

palež lista

 

 

plamenjača

 

plamenjače i hrđe

 

 

1  

 

 

 

 1           

             

 

21 luk i poriluk

14

 

 

 14

 

7,     15

7

Metalaksil-M

Mankozeb

 

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

 

 

luk

češnjak

kozjak

 

 

Plamenjača

 

 

 

2,5-3

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

Benalaksil M

mankozeb

 

 

 

 

 

 

 

FANTIC M

 

 

luk

 

 

plamenjača

 

 

2-2,5

 

 

28

Benalaksil M  bakar

GALBEN C

luk

plamenjača

5

21

Tebukonazol

Trifloksistrobin

NATIVO 75 WG

poriluk

plamenjača,palež

lista,pjegavost

 

 

0,4

 

21

Propamokarb

PROPLANT

luk

plamenjača

1,4

7

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

luk

plamenjača

 

1,6

7

 Piraklostrobin

Boskalid

 SIGNUM

češnjak

luk kozjak

 

luk

 

 

poriluk

siva plijesan,hrđa

bijela trulež

siva plijesan

 

 

pjegavost lista

plamenjača

1,5

 

 

1,5

 

 

 

0,6

 

1

21

Fludioksonil

Ciprodinil

SWITCH 62,5 WG

luk

siva plijesan

1

14

Fenheksamid

TELDOR SC 500

luk

bijela trulež

siva plijesan

 

1,5

7

Fluazinam

SHIRLAN 500 SC

plamenjača

plamenjača

0,5

7

Metalaksil-M

Klortalonil

FOLIO GOLD

češnjak,luk, kozjak

poriluk

plamenjača,palež

lista

 vršna palež lista

 

2

 

14

Azoksistrobin

Difenkonazol

ORTIVA TOP

luk,češnjak

poriluk,

vlasac

purpurna pjegavost,hrđa

1

21

Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE

luk ,češnjak

purpurna pjegavost,hrđa

0,6-1

7

 

*      Ne smiju se koristiti u mladom luku.

Kod ostalih pripravaka također voditi računa o dozvoli primjene u mladom luku.

Ovisno o uputi  ovim fungicidima dobro je dodavati okvašivače radi boljeg prianjanja na biljku.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis