Obavijest proizvođačima uljane repice! 11.04.2017.

Najznačajnije bolesti na uljanoj repici su: bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) , suha trulež (Leptosphaeria maculans),  siva plijesan (Botrytis  cinerea), koncentrična pjegavost        (Alternaria spp) . Pojava ovih bolesti najčešća je u početku cvatnje uljane repice.  Jača pojava ovih bolesti može se očekivati na parcelama gdje nije poštivan plodored te u slučaju oborina. Preporuka je da pratite vremenske uvjete te vršite kontrolu usjeva kako bi na vrijeme mogli obaviti zaštitu.

Od fungicida možete koristiti : Amistar extra,  Azaka, Ortiva , Caramba,  Folicur  EW  250, Tebkin 250 EW, Tebu Super 250 EW, Tebucol,  Magnello,  Propulse, Riza i Topsin M 500 SC .

Podsjećamo sve poljoprivredne proizvođače da je u vrijeme cvatnje zabranjena primjena sistemičnih insekticida.  U slučaju primjene kontaktnih insekticida obavezni su obavijestiti    udrugu pčelara ili Hrvatski pčelarski savez  najmanje 72 sata  prije planirane zaštite  kako bi se na vrijeme mogle zaštitile pčele .

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.
Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis