Obavijest voćarima jezgričavog voća 10.04.2017.

Nasadi jabuka nalaze se u različitim feno-fazama ovisno o sortimentu. U većini voćnjaka voćke su u punoj cvatnji ili su pri kraju. Sličan porast je i u nasadima krušaka. Mjestimični kratkotrajni pljuskovi tijekom vikenda značajno su povećali uvijete za razvoj primare zaraze krastavosti jabuka i kruška (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) te pepelnicom (Podosphaera leucotericha) na jabuci.

Savjetujemo stoga preventivnu zaštitu nasada jabuke i krušake protiv krastavosti jednim od sljedećih pripravaka:

Delan 700 WGD, Ziram 76 WG, Zato 50 WG, Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Chromodin S-65 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Merpan 50 WP, Kastor, Polyram DF ili Antracol. 

Zaštitu protiv pepelnice na jabukama obavite s jednim od pripravaka na bazi sumpora kao što je:

Sumpor 80 SC, Chromosul 80, Cumulus DF ili sl.

Efikasno uklanjanje žarišta pepelnice postiže se i mehaničkim odstranjivanjem zaraženih jednogodišnjih izboja iz voćnjaka u PVC vrećama te kontrolirano spaljivanje.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Dodatne informacije o sredstvima za zaštitu bilja možete potražiti i u FIS bazi na stranicama  našeg Ministarstva.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis