Obavijest proizvođačima uljane repice! 10.04.2017.

Usjevi uljane repice na području naše županije nalaze se u fazi početka cvatnje. Bude li tijekom cvatnje prevladavalo toplo i kišno vrijeme biti će omogućen razvoj bolesti kao što su bijela trulež (Sclerotinia spp), siva plijesan (Botrytis cinerea) i koncentrična pjegavost (Alternaria spp).

Za zaštitu uljane repice od uzročnika bolesti dozvoljeni su fungicidi: Amistar Extra, Caramba, Folicur EW, Ortiva, Pictor, Prosaro 250 EC, Tebusha 25% EW, Tazer, Tebkin 250 EW, Tebu Super 250 EW, Tebucol, Magnello, Azaka, Propulse, Riza i Topsin M 500 SC

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis