Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 10.04.2017.

Nasadi jabuke nalaze se u punoj cvatnji , dok je kod većine sorata krušaka, cvatnja pri kraju.  Meteorolozi najavljuju mogućnost oborine tijekom noći i slijedeći dan, takovo vrijeme pogoduje pojavi infekcija krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Od posljednje preporuke za suzbijanje bolesti  jabuke i kruške proteklo je 7 dana, i u tom periodu zabilježene su infekcije i znatan porast ,stoga je potrebno provesti zaštitu protiv krastavosti jabuke .

Prije oborina moguće je koristiti pripravke za preventivnu zaštitu : Dithane M-45, Dithane DG neotec Pinnozeb M-45,Manfil- 75 WG, Manfil 80-WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Delan 700 WG,  Delan Pro, Pyrus 400 SC,Faban.

U voćnjacima gdje postoji problem sa pepelnicom( Podosphaera  leucotricha) tretiranja se mogu provesti pripravcima : Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG,  koji ujedno preventivno djeluju na suzbijanje krastavost jabuke.

Ukoliko se zaštita ne provede prije kiše , nakon kiše potrebno je primijeniti neki od sistemika uz dodatak nekog od fungicida koji služe za preventivnu zaštitu: Score 250 EC, Difcor, Agro, Difenzone , Indar 5 EW, Fond 12 E .

U intenzivnim nasadima jabuke prati  se miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella).

 Zabilježen je početak  leta  ovog štetnika . Upozoravamo voćari da prate naredne preporuke.

U intenzivnim nasadima kruške prati se pojava kruškine buhe (Psylla pyri )  , na vršnim izbojcima i listićima primijećeno je odlaganje jaja i pojava prvih ličinki. Upozoravaju se proizvođači da prate pojavu ovih štetnika  te u slučaju pojave prvih ličinki izvrše nakon završetka cvatnje tretiranje nekim od slijedećih pripravaka uz obavezno dodavanje okvašivača ili bijelog ulja:

Movento SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis