Obavijest proizvođačima uljane repice! 07.04.2017.

Većina usjeva uljane repice nalazi se u fazi početka cvatnje.Najznačajnije bolesti uljane repice koje se mogu javiti u ovoj fazi razvoja uljane repice su  :bijele truleži (Sclerotinia spp) , siva plijesan ( Botrytis  cinerea), koncentrične pjegavosti ( Alternaria spp)  . Jači napad ovih bolesti možemo očekivati u slučaju pojave oborina i viših temperatura  u doba cvatnje te u slučaju nepoštivanja plodoreda.

Odluku o tretiranju možete donijeti na temelju praćenja vremenskih prilika .

Tretiranja se mogu provesti pripravcima navedenim u tablici 1.

Tablica 1:

Aktivna tvar

Naziv preparata

Bolest

Faza primjene

Doza   l,kg/ha

Azoksistrobin

       

Ciprokonazol

       

 

AMISTAR EXTRA

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Prvi puta kada je uljana repica u fazi BBCH 61-70 ponoviti za 21 dan

 

0,75-1

 

 

Azoksistrobin

 

AZAKA
 

 

 

 

 

TAZER

 

 

 

 

 

ORTIVA

 

 

 

 

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

kada je 50 % cvjetova na glavnom cvatu otvoreno i starije latice počinju opadati (BBCH 60-65).

od faze kada je 10 % cvjetova na glavnom cvatu otvoreno, odnosno kada se glavni cvat izdužuje (BBCH 61) do kraja cvatnje (BBCH 69).

 

 

 

 

 

1

 

Metkonazol

 

CARAMBA

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Suha trulež

 

u punoj cvatnji BBCH 65

 

1-1,25

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

FOLICUR  250  EW

 

 

 

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250 EW

 

RIZA

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Suha trulež

 

 

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Suha trulež

 

 

 

 

 

se primjena od faze pojave cvjetnih pupova (BBCH 50) do faze početka razvoja komuški (BBCH 71).

 

 

1, 5-2

 

 

 

 

1

 

 

1,25

Dimoksistrobin

Boskalid

 

PICTOR

Bijela trulež

Koncentrična  pjegavost

(BBCH 61) do kraja cvatnje (BBCH 69)

 

0,3-0,5

Protiokonazol

Tebukonazol

 

PROSARO 250 EC

 

Bijela trulež

ranoj fazi cvatnje ili u punom cvatu

1

Protiokonazol

Fluopiram

 

PROPULSE

 

Bijela trulež

 

Koncentrična pjegavost

 puna cvatnja (BBCH 65)

od kraja cvatnje do faze kada je 30 % komuški doseglo punu veličinu (BBCH 69-73)

 1

 

Tiofanat-metil

 

TOPSIN M 500 SC

Bijela trulež

Siva plijesan

Koncentrična pjegavost

faze punog cvata do faze opadanja latica (BBCH 61-67),

 

1,4

Difenkonazol

Tebukonazol

MAGNELLO

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

 Do faze žutog pupa

BBCH 59

 

0,8

Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12  pridržavati se odredbi članka 52.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

Pripremi za ispis