Obavijest proizvođačima jezgričavog voća! 07.04.2017.

Jabuke se nalaze, ovisno o sortimentu, u različitim fazama cvatnje.   Cvatnja je vrlo osjetljiv period za biljku, te je nabolje, ukoliko je to moguće,  izbjegavati bilo kakvu primjenu sredstava za zaštitu bilja u to vrijeme jer neka sredstva za zaštitu bilja mogu negativno utjecati na cvatnju. Budući da infekcija fuzikladijem može biti ostvarena tek nakon dugotrajnog vlaženja biljnih organa, zaštitu nasada treba provesti ukoliko  je najavljena  kiša.  Tijekom jučerašnjeg dana pale su manje količine kiše te niti jedna od agrometeoroloških stanica nije zabilježila infekciju fuzikladijem.

Potrebno je pratiti vremensku prognozu, te zaštitu od infekcije fuzikladijem  jabuke (Venturia inaequalis ) i kruške (Venturia pyrina)provesti dan ili dva prije najavljene kiše.

Više je pripravaka registrirano za suzbijanje fuzikladija u vrijeme cvatnje jabuka ( i nakon cvatnje), a odabir ovisi o količini oborina. Ako se predviđaju veće količine oborina ili ako je nasad nezaštićen pa dođe do infekcije, koriste se pripravci sistemičnog djelovanja, a  preventivno se koriste pripravci s površinskim djelovanjem ( na bazi mankozeba, ditianona, metirama) ili strobilurinski pripravci.

Neki od pripravaka  registriranih za suzbijanje fuzikladija na jabuci i kruški u cvatnji i nakon cvatnje:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

 

 

 

 

površinski pripravci

 

 

mankozeb

Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penkozeb 75 DG

 

 

0,21-0,25 %

ditianon

Delan 700 WDG

Delan PRO

0,05-0,075 %

anilino-pirimidini

ciprodinil

Chorus 75 WG

0,045 %

pirimetanil

Pyrus SC 400 (registriran samo za jabuku)

0,075 %

strobilurini

krezokism-metil

Stroby DF *

0,02 %

trifloksistrobin

Zato 50 WG*

0,015 %

ditianon & piraklostrobin

Tercel WG( registriran samo za jabuku)*

0,2-0,25 %

 

inhibitori biosinteze ergosterola (IBE)

difenkonazol

Score 250 EC, Agro EC, Difcor EC, Difenzone*,

0,013-0,015 %

fenbukonazol

Indar EW*

0,06 %

 

*Suzbijaju i pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha )

Pripravci Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Zato 50 WG i Stroby DF suzbijaju i smeđu pjegavost plodova kruške ( Stemphylium vesicarium).

 U vrijeme cvatnje  ne primjenjivati insekticide , a nakon cvatnje, za suzbijanje štetnih gusjenica  na jabuci mogu se primijeniti Laser, Mospilan 20 SP ili Coragen 20 SC.

Za suzbijanje lisnih uši: Calypso SC 480, Teppeki 500 WG ili Pirimor 50 WG. Poslije cvatnje za zelenu jabučnu uš prag odluke iznosi 8 – 10 kolonija na 100 izbojaka, za pepeljastu uš 1 – 2 kolonije, a za uši šiškarice više od 5 napadnutih listova na 100 pregledanih.

Nakon cvatnje kruške, kad iz jajašaca izađe barem 30% ličinki, treba provesti suzbijanje kruškine buhe (Psylla pyri).

Mogu se koristiti pripravci Actara WG ili pripravci na bazi abamektina ( Kraft 18 EC i Vertimec  EC) ili Movento SC.

 Ukoliko se kruške nalaze u sklopu mješovitih voćnjaka , gdje se nalaze jabuke u cvatnji, nije preporučljivo koristiti navedene insekticide jer su izuzetno otrovni za pčele. U takvim voćnjacima bolje je koristiti pripravak Movento SC. Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Congo, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna primjena voćaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis