Obavijest proizvođačima jabuke i kruške! 07.04.2017.

Nasadi jabuke nalaze se u periodu cvatnje, nasadi kruške na kraju cvatnje. Posljednjih nekoliko dana zabilježene su manje količine kiše: Gornja Trebinja 4,6 mm, Duga Resa 2,1 mm Škaljevica 18, 3, Zozkovac Vivodinski 7,7 mm, Kupljensko 4,4 mm, Ogulin 6,7 mm i Tounj 16,9 mm. Na pojedinim lokalitetima ostvareni su uvjeti za laganu infekciju uzročnikom fuzikladija ili krastavosti jabuke  (Venturia inaequalis).

Nova mogućnost oborina prognozirana je početkom sljedećeg tjedna. Savjetujemo pratiti vremenske prognoze i dan ili dva prije kiše provesti preventivnu zaštitu protiv fuzikladija jednim od pripravaka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb), ditianona  (Delan 700 WDG)  ili ciprodinila (Chorus 75 WG) i sl.

U nasadima jabuke gdje je veći problem pepelnica (Podosphaera leucotricha) prednost dati pripravcima Stroby DF, Zato 50 WG ili Tercel WG.

U nasadima kruške savjetujemo provoditi kontrolu vršnog lišća na prisutnost ličinki kruškine buhe (Psylla pyri) Zaštitu protiv kruškine buhe nije dozvoljeno provoditi u cvatnji nego isključivo nakon cvatnje. Nakon cvatnje protiv ličinki kruškine buhe može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG kojima se preporuča dodati Bijelo ulje.

Zbog zaštite pčela tretiranje se smije provesti samo u večernjim ili ranim jutarnjim satima tj. u vrijeme dok pčele ne lete. Prije tretiranja odstraniti cvatući podrast!

Također je prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za održivu uporabu pesticida NN 142/12, obveza korisnika koji koriste sredstva opasna za pčele, obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.j

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr