Obavijest proizvođačima jabuke! 07.04.2017.

Jabuke se nalaze u cvatnje.  Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu  nasada  prije oborina ( danas, i početkom idućeg tjedna)  protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) nekim od organskih fungicida; Antracol  WG 70, Dithane M45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Penncozeb  75 DG, Dithane DG neotec, Polyram DF , Ziram 76 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Kastor, Delan pro, Delan 700 WDG, Futura 50  WP,  Chromodin S 65.

Protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha ) u nasadima gdje je prijašnjih godina bilo zaraze mogu se koristiti sredstva na bazi sumpora sa ; Stroby DF , Zato 520 WG ,Tercel WG , Chromosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF, Cosavet DF, Sumpor SC 80, Thiovit jet, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG, Nimrod  25 EC.

Potrebno je pratiti populaciju prisutnih štetnika i zaštitu izvršiti nakon cvatnje.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                               

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis