Obavijest proizvođačima krumpira 06.04.2017.

Uskoro će započeti pripreme za sadnju krumpira. Preporučamo da se izvrši pregled tla prisutnost zemljišnih štetnikažičnjaci, grčice hrušta, gusjenice sovica, rovac .

Pregled tla na zemljišne štetnike obavlja se kopanjem jama dimenzija 25×25, a dubina jame odgovara jednoj duljini lopate (25 cm). Sva zemlja iz jame se stavi na prostirku, mrvi te detaljno pregleda na prisutnost štetnika. Prosječan broj jama za male parcele iznosi 5-8 jama, a za parcele od 1-5 ha iznosi 8-14 jama. Da bi se dobio broj pojedinog štetnika po m² treba izbrojiti pojedinačno svakog štetnika, pomnožiti dobiveni broj sa 16 te podijeliti s brojem jama.

Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida širom ili u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika (kritičan broj – 3-5 štetnika/ m²).

Kod slabih i srednje jakih zaraza prednost treba dati primjeni u redove jer se postižu uštede, a čuvaju se korisni insekti u tlu.

Za suzbijanje mogu se koristiti slijedeći pripravci:

Dursban E-48, Nufus – primjenjuju se prije sadnje širom uz inkorporaciju u dozi 6-8 l/ha ili tretiranjem trake istovremeno sa sjetvom uz inkorporaciju u dozi 2-3 l/ha. Primjena nije dozvoljena u mladom krumpiru; karenca je 91 dan.  

Kentaur G 5 –  primjenjuje se tretiranjem u trake u dozi 8-12 kg/ha.

Force 1,5-G – primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Primjena nije dozvoljen u mladom krumpiru; karenca 91 dan.

Gaucho FS 600 Rot – tretiranje gomolja krumpira ili brazde prilikom sadnje. Tretiranje se provodi sa 40 ml/100 kg gomolja uz utrošak vode od 80-300 l/ha ili tretiranjem brazde u vrijeme sadnje sa 0,6 l/ha uz utrošak 300 l vode na hektar. Nakon tretiranja gomolja nije dozvoljena folijarna primjena pripravka na istoj osnovi (imidakloprid); karenca 42 dana.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis