Obavijest voćarima – jabuke! 04.04.2017.

Ovisno o lokalitetu stabla jabuke nalaze se u fazi mišjih uši do pojave ružičastih pupova. Preporučamo izvršiti preventivnu zaštitu prije najavljene kiše, protiv fuzikladija ili krastavosti (Venturia ineaqvalis) primjenom dozvoljenih fungicida: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Delan 700 WDG, Polyram DF, Ziram 76 WG i sl.       

Također, ukoliko je prošle godine u nasadima jabuka zabilježena jača pojava pepelnice (Podosphaera leucotricha), moguće je gore navedenim pripravcima dodati jedan od  pripravaka na bazi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sulfolac 80 SC, Brimflo.

Obratite pozornost na pojavu prvih primjeraka jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum) i na potrebu njegova praćenja. Naročito su ugrožena stabla u blizini šuma.

Suzbijanje je potrebno ukoliko se trešnjom stabla ulovi 20-30 primjeraka po stablu ili ako se pregledom 100 pupova ustanovi 15 i više cvjetojeda. Pregled vršiti pri temperaturama iznad 10ºC.

Cvjetojed nanosi štete ubodom cvjetnih pupova u koje odlaže jaja gdje se razvijaju ličinke koje ih izjedaju.

Ako se utvrdi broj štetnika veći od kritičnog broja moguće je izvršiti tretiranje pripravkom Decis 2,5 EC (nema dozvolu za primjenu u integriranoj proizvodnji jabuke).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis