Obavijest voćarima! 04.04.2017.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Jabuke i kruške  se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su   feno faze E-2 stadij ružičastog pupa  otvaranje centralnog cvijetado F na jabukama i kruške u fenofazi F2-   puna cvatnja.  Primijenite jedan  od pripravaka: Chorus 75 WGChromodin  S-65,  Delan  700 WDG, Dithane DG Neotec.

Protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha)  na jabukama primijeniti Chromosul 80, Thiovit Jet ili Sumpor SC 80.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis