Obavijest vinogradarima! 04.04.2017.

Vinova loza i ranije sorte su ili ulaze u stadij bubrenja pupova. To je pravo vrijeme- faza funastog pupa  i  uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice(Uncinula necator) i primjenu Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, te ujedno dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u fazi izlaska iz vunastog pupa, a najbolje dan ili dva prije najavljenih oborina, izvršiti zaštitu jer nakon oborina s  dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa očekuju se  optimalni uvjeti za razvoj ove bolesti. Prvo tretiranje se provodi kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, te je potrebno  za 8-12 dana ponoviti zaštitu!

Primijeniti jedan od fungicida: Dithan M 45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Antracol  WG 70.

 Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis