Obavijest ratarima! 04.04.2017.

Pregledom usjeva ozimog ječma  primjećena je pojava dviju najvažnijih bolesti:  siva pjegavosti (Rynchosporium secalis) i mrežasta pjegavost (Helminthosporium teres). 

Na tritikalu je primjećena pojava hrđe na listu (prepoznaje se po žuto- naranačastim jastučićima poredanim uz lisnu žilu).

Kako meteorozi najavljuju mogućnost oborina, poljoprivrednicima preporučujemo da redovito pregledavaju usjeve kako bi na vrijeme spriječili štete te ukoliko uoče neku od navedenih bolesti provedu zaštitu fungicidima koji imaju dozvolu u Republici Hrvatskoj.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                                          Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis