Obavijest proizvođačima intenzivnih nasada jabuke i kruške! 03.04.2017.

Prema najavama meteorologa tijekom slijedećih dva dana, moguće je promjenjivo vrijeme sa pojavom oborina lokalnog karaktera. Jabuke se nalaze na početku cvatnje dok je u nasadima kruške  cvatnje u tijeku .

 Prije najavljene kiše potrebno  je  provesti preventivnu zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške  nekim od pripravaka na bazi mankozeba : Dithane M-45, Dithane DG neotec Pinnozeb M-45,Manfil- 75 WG, Manfil 80-WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb,Delan 700 WG, Delan radi velike opasnosti od pojave infekcija.

Uz ove pripravke mogu se koristiti i pripravci na bazi strobilurina radi suzbijanja pepelnice: Stroby WG, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel koji ujedno suzbijaju i krastavost..

Zaražene izbojke pepelnicom potrebno je i mehanički odstraniti i iznositi iz voćnjaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl. ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis