Obavijest vinogradarima! 31.03.2017.

Prije 9 dana upućena je preporuka za suzbijanje prezimljujući kategorija štetnih organizama životinjskog podrijetla (npr. američki cvrčak, štitaste uši, štetne gusjenice). Nakon 20. ožujka o.g. (odnosno u posljednjih 11 dana) najviše su dnevne temperature zraka na mjernom lokalitetu Trnovčak u zapadnom dijelu Županije (općina Štrigova, vinska sorta Rajnski rizling) u dva navrata bile nekoliko dana uzastopno veće od 20°C (u razdoblju 20.-23.3. i ponovno 28.-29.3.) (uz najvišu izmjerenu vrijednost 23,1°C)! Od početka 2017. godine zbroj prosječnih dnevnih temperatura iznad 0°C tijekom jučerašnjeg dana na području općine Štrigova bio je veći od 400°C! U takvim uvjetima bilježimo već od zadnjeg tjedna mjeseca ožujka o.g. početak bubrenja i razvoj "vunastog pupa", poglavito na vinskim sortama Chardonnay, Rizvanac, Muškat žuti, Rajnski rizling, Šipon ili Moslavac bijeli, Pinot i slično (naročito na lakšim tlima i južnim ekspozicijama). U narednim nekoliko dana još uvijek očekujemo iznadprosječno toplo razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama 23°C, uz manje intenzivan vjetar, a oborine su moguće početkom narednog tjedna (3. i 4. travnja o.g.?)!

Zbog iznadprosječnih količina oborina tijekom svibnja protekle 2016. godine (naročito u prve dvije dekade) ponovno je vidljiv značajni potencijal crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u vinogorju, naročito na osjetljivim vinskim sortama Graševina, Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling i sl., pa vinogradare upozoravamo da su prve zaraze moguće s otvaranjem zimskih pupova loze i pojave zelenog vršnog tkiva, uz dugotrajno vlaženje i vidljivu promjenu boje u srebrno-bijelu sa sitnim crnim točkicama na uzgojnoj rozgvi.

Zbog ranijeg početka vegetacije u prosjeku 20-tak dana u odnosu na prosječne sezone vinogradare upozoravamo na redovite preglede vinograda radi mogućih šteta od gusjenica izgrizanjem pupova (Boarmia, Noctuidae), a u slučaju prohladno vlažnog razdoblja nakon razvoja vunastog pupa i pojave prvih zelenih listića loze očekujemo i pojačane štete od lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis), naročito na sortama Graševina, Sauvignon, Sauvignon cabernet, Silvanac zeleni i Moslavac ili šipon. Zadnjih se godina širi i erinoza loze (Eriophyes vitis), naročito na sortama Rajnski rizling i Moslavac (Šipon). 

Tablica 1. Neki od važnijih razloga povećanja populacije i štetnosti grinja šiškarica zadnjih desetak godina u hortikulturnoj proizvodnji:

  1. Sve manje hladne zime pogoduju znatno brojnijem prezimljenju "odraslih eriofidnih jedinki" u napadnutim pupovima.
  1. Vrlo visoke ljetne temperature i negativno UV zračenje nepovoljno utječu na brojnost njihovih prirodnih neprijatelja (Typhlodromus, Amblyseius).
  1. Razvoj sve većeg broja pokoljenja tijekom sezone: početkom 1980tih godina smatralo se da u našim uvjetima grinje šiškarice formiraju 3-4 generacije, a novija istraživanja potvrđuju da pri optimalnoj temperaturi 26,9°C mogu godišnje razvijati do 14 pokoljenja!
  1. Smanjio se broj učinkovitih pripravaka za njihovo suzbijanje. U razdoblju od 2001. do 2010. u našoj su zemlji povučeni iz primjene nekad na grinje šiškarice vrlo učinkoviti uljni organo-fosforni pripravci, brompropilat (Neoron, Pinoron), endosulfan (Thiodan i sl.) i ciheksatin (Acarstin). Nakon 2014. u prodaji više nema niti fenpiroksimata (Ortus SC), dok je fenazakvin (Demitan SC) od 2016. dopušten samo za primjenu u ukrasnom bilju!
  1. U voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji šire se na grinje šiškarice vrlo osjetljive sorte i njihovi klonovi.

Već s razvojem "vunastog pupa" i pojavom prvih listića u vinogradima gdje se ranijih godina pojavljivala pepelnica (Erysiphe necator)  potrebno je provoditi mjere zaštite sumporom (vidi Tablicu 2.).

Tablica 2. Pripravci na osnovi sumpora koji se koriste u vinogradarstvu:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

 

sumpor

Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Cosavet DF, Sumpor WG, Sumpor SC-80, Brimflo SC

 

0,3-0,5 %

*u stadiju bubrenja pupova uz pojavu prvih listića moguće je koristiti gornju dozu sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice (5 kg ili lit./ha) te uz smanjeni volumen škropiva (200-250 lit./ha) dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice!

Dobar postrani učinak sumpornih fungicida na grinje šiškarice očekujemo kada su naknadno dani suhi sa najvišim temperaturama zraka od 18° do 24°C (npr. narednih nekoliko dana bez jačeg vjetra)!

Nakon pojave prvih listića mjere zaštite protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) temelje se na preventivnoj primjeni organskih fungicida navedenih u Tablici 3.!

Nakon početka vegetacije najbolje je zaštitu protiv crne pjegavosti obavljati dan ili dva prije najavljenih oborina, jer s dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa očekujemo optimalne uvjete za razvoj ove bolesti. Važno je preventivno spriječiti primarne zaraze uzročnikom crne pjegavosti od stadija pojave prvih listića pa dok mladica dosegnu dužinu 3-6 cm!

Tablica 3. Neki organski površinski pripravci za preventivnu zaštitu vinove loze od crne pjegavosti:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

mankozeb

Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil WP, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG

 

0,2-0,25

metiram

Polyram DF

0,2

ditianon

Delan 700 WDG

0,05

folpet

Folpan 80 WDG, Solofol

0,2

propineb

Antracol 70 WG

0,2

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema iskustvima iz ranijih sezona na nekim se lokalitetima pojavljuju štetne gusjenice koje izgrizaju pupove u bubrenju naročito u sorata koje ranije kreću vegetacijom (npr. Chardonnay, Muškat), a kako su u našoj zemlji još sredinom 2009. godina povučena iz primjene kemijska sredstva koja su se često koristila za njihovo suzbijanje (npr. endosulfan, diazinon), po potrebi preporučujemo biotehničke pripravke i naturalite (u Tablici 4.), koji su u vinovoj lozi registrirani za suzbijanje grožđanih moljaca (Lobesia, Eupoecillia) Isti se u nekim razvijenim europskim zemljama preporučuju za suzbijanje gusjenica početkom vegetacije. Kod vrlo jakog napada gusjenica na pupove vinove loze moguće je koristiti i kombinirane insekticide (Chromorel-D, Nurelle D EC) (ako već nisu korišteni prema preporuci od 22.3. o.g.!), koji su u našoj zemlji registrirani za suzbijanje grožđanih moljaca i štetnih cvrčaka u vinogradarstvu!

Tablica 4. Djelatne tvari koje su u Republici Hrvatskog dopuštene za primjenu u vinogradarstvu, a u razvijenim su zemljama okruženja dopuštene za suzbijanje štetnih gusjenica (Boarmia, Noctuidae) na pupovima u bubrenju (prema Bohren i sur., 2017):

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

indokaskarb

Avaunt EC

0,0125 %

tebufenzoid

Mimic SC

0,06 %

metoksifenzoid

Runner SC

0,04 %

spinosad

Laser KS

0,015 %

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis