Obavijest proizvođačima šljiva! 31.03.2017.

Proizvođače šljiva upozoravamo da u narednom periodu posebnu pozornost posvete praćenju pojave žute i crne šljivine osice (Holocampa flava, Holocampa minuta) koja može nanijeti velike štete u vidu otpadanja sitnih plodića.

Nasadi šljive nalaze se u početku cvatnje i punoj cvatnji. Na bijelim ljepljivim pločama uočena je pojava šljivinih osica (kritičan broj: 30 osica/ploči) Napominjemo da se suzbijanje insekticidima se ne smije provoditi tijekom cvatnje, ali savjetujemo redovite preglede postavljenih bijelih ljepljivih ploča i  čaški cvjetova na odložena jaja. Suzbijanje se provodi u vrijeme izlaska ličinki iz jaja, a prije ubušivanja što se obično poklapa sa završetkom cvatnje!

Dozvolu za upotrebu protiv šljivinih osica ima insekticid na osnovi acetamiprida Mospilan 20 SG.  Sredstva na osnovi acetamiprida također su djelotvorna  protiv lisnih uši.

Protiv šljivinih osica registirani su još pripravci iz skupine sintetskih piretroida Direkt i Decis 2,5 EC.  Insekticidi iz skupine piretroida u integriranoj proizvodnji šljive smiju se koristiti samo jednom tijekom vegetacije

U ekološkoj proizvodnji protiv šljivinih osica može se upotrijebiti pripravak ASSET na osnovi piretrina (insekticid biljnog porijekla) koji je od Ministarstva poljoprivrede dobio dozvolu za hitne situacije u zaštiti bilja na zahtjev tvrtke Bioinput d.o.o. Dozvola vrijedi 120 dana. Sredstvo se smije primijeniti dva puta tijekom vegetacije u dozi 0,7-1 l/ha. Potrebno je provesti kvalitetno tretiranje uz što bolju pokrovnost.

Tretiranje protiv šljivinih osica ne smije se provoditi tijekom cvatnje! Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela! Tretiranje provesti u večernjim satima tj. u vrijeme dok pčele ne lete. Prije tretiranja odstraniti cvatući podrast! Ako se u blizini nasada nalaze košnice s pčelama, prije izvođenja tretiranja obavijestiti pčelare kako bi taj dan „zatvorili“ pčele.

Također je prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za održivu uporabu pesticida NN 142/12, obveza korisnika koji koriste sredstva opasna za pčele, obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis