Obavijest proizvođačima jabuke i kruške! 31.03.2017.

Prije kiše koja je najavljena za početak sljedećeg tjedna savjetujemo provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke i kruške protiv krastavosti ili fuzikladija   (Venturia inaegualis) jednim od kontaktnih pripravaka npr. Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Delan 700 WDG, Polyram DF, Ziram 76 WG i sl.       

U nasadima jabuke na početku cvatnje, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) savjetujemo primjenu jednog od pripravaka na osnovi sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis