Obavijest proizvođačima mrkve i peršina! 30.03.2017.

Već sredinom i početkom druge polovice mjeseca ožujka o.g. započela je sjetva ranog korijenastog povrća, među kojima u Međimurju dominira uzgoj mrkve i peršina. Od početka ožujka o.g. na području Međimurske županije nismo bilježili značajnije količine oborina, a od početka posljednje dekade bilježimo iznadprosječno sunčano i toplo razdoblje za ovaj dio godine (vidi Tablicu 1.)! Stoga je površinski sloj zemljišta izrazito suh, što značajno otežava klijanje i nicanje sitno-sjemenih povrtlarskih kultura, te je potrebno provoditi zalijevanje istih! Suzbijanje korova zemljišnim ili rezidualnim herbicidima moguće je tek na poljima gdje se već obavilo ili se planira navodnjavati kišenjem ili orošavanjem!

Tablica 1. Neke izmjerene vrijednosti temperature i oborina u Međimurju tijekom mjeseca ožujka 2017.:

Mjerni lokalitet

Oborine (mm)*

Broj kišnih dana >10 mm

Temperatura**

Broj toplih dana s >20°C

Sveti Juraj u Trnju

17,0

1

8,9°C

6

Orehovica

18,6

1

10,2°C

7

Belica

17,0

1

9,2°C

5

Novakovec

14,2

0

8,5°C

5

Trnovčak

20,0

1

10,0°C

4

*očekivane mjesečne količine oborina 54,8 mm!

**očekivana prosječna temperatura zraka tijekom višegodišnjeg razdoblja iznosi 5,6°C!

Moguće oborine najavljuju se sredinom idućeg tjedna (5.4. 2017.)(?), pa tek s optimalnom vlagom zemljišta tijekom dana bez vjetra planirati suzbijanje korova u usjevima mrkve i peršina primjenom dopuštenih herbicida u našoj zemlji navedenih u Tablici 2. i Tablici 3.

Tablica 2. Neki herbicidi i ograničenja primjene u usjevu mrkve:

Herbicidi

Pendigan 330 EC, Stomp, Stomp Aqua CS

(prije nicanja)

jednogodišnji travni i neki širokolisnati korovi

4-6 lit./ha

K=90

Tomigan 250 EC

širokolisnati korovi

0,8 lit./ha

Primjena: 1-3 prava lista mrkve (1x)

Afalon, Afalon Disperzija, Linurex 50 SC

širokolisnati korovi

1,1-1,2 lit./ha (Linurex)

1,35 lit./ha (disperzija)

K=77 dana

Filon 80 EC

(prije nicanja)

jednogodišnji širokolisnati i neki travni korovi

3-5 lit./ha

OVP

Mistral 70 WG (metribuzin)

širokolisnati korovi

1,0 kg/ha (2x) (razmak tretiranja 21 dan, najviše 2,0 kg/ha)

K=28 dana

Focus Ultra

travni korovi

1-4 lit./ha

K=28 dana

Agil 100 EC

travni korovi

0,8-1 lit./ha

K=28 dana

Tablica 3. Neki herbicidi i ograničenja primjene u usjevu peršina:

Herbicidi

Tomigan 250 EC

širokolisnati

korovi

0,8 lit./ha

Primjena: kada je peršin visine iznad 20 cm (1x)

Afalon Disperzija; Linurex 50 SC

širokolisnati korovi

1,35 lit./ha

pre-em i/ili post-em (K=77 dana)

(1x godišnje)

Fusilade Forte

travni korovi

0,8-1,2 lit./ha

sjemenski usjev celera i peršina

Agil 100 EC

travni korovi

0,8-1 lit./ha

K=28 dana

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U usjevima mrkve i peršina uglavnom dominiraju sjemenski širokolisnati i travni korovi (Ambrosia, Chenopodium, Amaranthus, Echinochloa i dr.). Dosadašnja iskustva pokazuju da je dobro preventivno primijeniti neposredno prije nicanja usjeva mrkve djelatnu tvar pendimetalin (npr. Stomp Aqua CS u količini 2,0-2,5 lit./ha), a naknadno širokolisnate korove suzbijati primjenom linurona. Pritom je potrebno pridržavati se ograničenja uz njihovu uporabu u korijenastom povrću (doza ili količina, najveći broj primjena u sezoni, karenca). Prosječan utrošak škropiva je 250-300 litara./ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis