Obavijest proizvođačima krumpira o suzbijanju korova! 30.03.2017.

Zaštita od korova nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) može se provesti jednim od herbicida:

AKTIVNA TVAR

PRIPRAVAK

DOZA

KOROVI

KARENCA

Flukloridon

Racer 25 cs

                          

2,0

Dvornici, ambrozija, europski mračnjak, obična dikica

63 dana

Racer 25- EC

2,0

Klomazon

Reactor 30 cs

0,3

Broćika, dvornici, obični koštan, bijeli kužnjak, bijela loboda, crvena mrtva kopriva, poljski mak, mišjakinja, europski mračnjak, pastirska torbica

OVP*

Clomate

0,25

Linuron

Linurex 50 sc

1,2

Sitnocvjetna konica, mišjakinja, lobode, vrtni ostak

OVP*

 

 

Afalon disperzija

1,35

 

Metobromuron

Proman

4,0

Loboda, mišjakinja, dvornici, ambrozija, koštan, muhari

OVP*

Metribuzin

Sencor WG 70

0,75- 1,5

Dvornici, sitnocvjetna konica, lobode, šćir

42 dana

Metriphar

Scorpio 70 WG

Senat wg

Metro

Mistral 70 WG

Sencor SC 600

0,9

OVP*

Sharmetrin

0,75

OVP*

Pendimetalin

Stomp 330 e

4,0-6,0

Broćika, čestoslavice, poljska gorušica, kamilica, sitnocvjetna konica, obični koštan, bijela loboda, poljski mak, mišjakinja, muhari, šćir, mišji repak, obična slakoperka, crvena svračica

OVP*

Dost 330 E

4- 6

63 dana

Pendigan 330 EC

4,0

OVP*

Stomp aqua

2,5- 3,0

OVP*

Pendus 330 EC

3,0 – 6,0

OVP*

Sharpen 330 EC

Dost 330 EC

Prosulfokarb

Filon 80 ec

4,0 – 5,0

Čestoslavice, poljska gorušica, mišjakinja, crna pomoćnica, divlja rotkva, pastirska torbica, mišji repak, sćir, obična slakoperka, jednogodišnja vlasnjača

OVP*

Flufenacet+metribuzin

Plateen WG 41,5

2,0- 2,5

Dvornici, bijela loboda, sitnocvjetna konica, obični koštan, ambrozija, crna pomoćnica, šćir, crvena svračica

OVP*

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Karenca osigurana vremenom primjene

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis