Obavijest voćarima 29.03.2017.

Koštićave voćke ( breskve, nektarine,marelice) se ovisno o lokalitetu nalaze u fenofazi od početka cvatnje do fenofaze pune cvatnje. Preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika paleži cvijeta i izboja( Monilinia laxa, Monilinia fructigena) sa jednim od pripravaka: Chorus 50 WG, Difcor, Indar 5EW, Nativo 75WG, Switch 62,5 WG i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

                                                                                 Zrinka Krpan-Buić, dipl ing. agr.
E-mail: Zrinka.Krpan.Buic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis