Obavijest vinogradarima – fitoplazma! 29.03.2017.

Na području Krapinsko- zagorske županije prošle  je godine bilo puno poziva na teren radi sumnje na zaraženost trsova fitoplazmozom – zlatnom žuticom vinove loze, čiji je uzročnik fitoplazma Flavescence doree. Simptomi bolesti počnu se primjećivati na čokotima već krajem cvatnje, no najizrazitiji su krajem kolovoza i u rujnu. Tipično je uvijanje rubova lista prema dolje, zbog čega list poprima trokutast izgled te promjena boja lišća u žutu ( na bijelim sortama) ili purpurno crvenu boju ( na tamnim sortama). Mladice ne dozrijevaju, a mogu se javiti i simtomi na grozdivima, u vidu rehuljavosti, venuća grozdova i sl. Glavni prijenosnik ove bolesti je američki cvrčak ( Schapoideus titanus). Zbog toga je potrebno provoditi njegovo sustavno praćenje i suzbijanje. Na području Krapinsko-zagorske županije 2016.godine je  potvrđeno jedno žarište  zlatne žutice vinove loze  na području katastarske općine Gotalovec. Način postupanja na tom „ demarkiranom području“ propisuje   „Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO“ (NN 7/2013) i „Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO“ (NN 20/2016)! Ovom se Naredbom i Odlukom propisuju mjere za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO:

U žarištu (ø 1 km) i sigurnosnom području (ø 5 km) vlasnici vinograda obvezni su redovito pratiti populaciju američkog cvrčka vješanjem žutih ljepljivih ploča, prepoznati moguću pojavu prvih simptoma i provoditi program suzbijanja prirodnog širitelja – američkog cvrčka!

Američki cvrčak razvija jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadiju jaja. Ženke odlažu jaja pod koru dvogodišnjeg drva  ili u zrelu jednogodišnju rozgvu. Neka su istraživanja  potvrdila da je moguće krajem zime suzbijati prezimljujuća jaja američkog cvrčka . Pri  tome su dobru djelotvornost pokazala sredstva na bazi mineralnog ulja u kombinaciji sa jednim od insekticida: Chromorel-D EC ili Nurelle-D EC ili Reldan 22 EC.

Zato savjetujemo, u nasadima gdje se pojavljuju simptomi za koje se sumnja da potječu od fitoplazmatskie žutice, primijeniti u fazi vunastog pupa Crveno ulje EC ili Modro ulje u kombinaciji sa jednim od organo-fosfornih insekticida (npr. dopuštenje u vinovoj lozi imaju pripravci Nurelle-D ili Chromorel-D ili Reldan 22 EC).

Ovom kombinacijom pripravaka suzbijamo američkog cvrčka i crnu pjegavost rozgve ( Phomopsis viticola). Osim djelotvornosti na zimska jaja cvrčka i grinja, istovremeno učinkovito djeluje na štitaste uši (Coccina), štetne gusjenice (npr. Boarmia, Noctuidae) i lozine grinje šiškarice (Eriophyidae)!

NE MIJEŠATI SUMPORNE FUNGICIDE sa navedenim kombinacijama zbog moguće fito-toksičnosti (sumporne pripravke koristiti  odvojeno od uljnih sredstva), a cvatući podrast (npr. crvena mrtva kopriva, maslačak) ispod trsja prethodno mora biti pokošen (preventivna mjera zaštite oprašivača).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, a primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

                                                                                                               Sanja Gregurić, dipl.ing.
                                                                                   E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis