Obavijest proizvođačima lukovičastog povrća! 29.03.2017.

Većina proizvođača lukovičastog povrća (luk, češnjak) obavila je sadnju lučica (češnjeva). Zaštita od zemljišnih štetnika u slučaju sadnje jarog češnjaka za: ličinke klisnjaka- žičnjaci (Elateridae), ličinke hrušteva- grčice (Melolontha melolontha), gusjenice sovica pozemljuša ili podgrizajućih sovica (Noctuidae) može se provesti prilikom sadnje lučica (češnjeva) primjenom insekticida u trake uz inkoporaciju u tlo na 5-10 cm. Dozvoljeni pripravci za suzbijanje zemljišnih štetnika na bazi djelatne tvari klorpirifos: Dursban E-48, Nufos te pripravak Force 1,5 G na bazi djelatne tvari teflutrin za suzbijanje žičnjaka.

U narednom razdoblju proizvođačima luka i češnjaka preporuča se u usjevu vješati žute ljepljive ploče radi praćenja populacije češnjakove muhe (Helomyza lurida) i lukove muhe (Delia antiqua). Češnjakova muha prilagođena je nižim temperaturama zraka, javlja se pri temperaturama ispod 10ᴼC te se zbog toga javlja nešto ranije od lukove muhe. Za suzbijanje lukove muhe registriran je pripravak NEEMAZAL- T/S na osnovi djelatne tvari azadiraktin te je dozvoljen u ekološkoj proizvodnji. Primjenjuje se 1-2 puta tijekom vegetacije u količini od 2-3 l/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Napad češnjakove muhe smanjuje se pokrivanjem gredica češnjaka paučinastom folijom.  

Primjena kemijskih sredstava u uzgoju mladog luka nije dozvoljena, zbog mogućih šteta od prve ili prezimljujuće generacije lukove muhe preporuča se mehanički zaštiti paučinastom folijom.

Usjeve lukovičastog povrća ugrožavaju i neželjene biljke ili korovi. Herbicidi se u usjevima luka i češnjaka najčešće koriste nakon sadnje a prije nicanja ili nakon nicanja u ranom postu. U tablici 1. su navedeni herbicidi koji imaju dozvolu za suzbijanje korova u lukovičastom povrću.

Tablica 1. Herbicidi dozvoljeni za primjenu u lukovičastom povrću

 

KOROV

PRIPRAVAK

KULTURA

VRIJEME PRIMJENE

Jednogodišnji širokolisni korovi

Lentagran 45 WP

Luk, poriluk, luk kozjak, češnjak

Post-em

Galigan 240 EC

 

Luk (ne za mladi luk)

Pre- em

Goal

Luk (ne za mladi luk)

 

Post-em

Xnica

Luk na otvorenom

Post- em u stadiju 2-4 lista

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Stomp 330 EC

Luk i češnjak

Post-em

Pendigan 330 EC

Luk, poriluk iz sjemena

Post-em

Stomp aqua

Luk, češnjak

Post-em

Filon 80 EC

poriluk

Post-em

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Starane 250

Luk (osim mladi luk)

Post- em,luk u fazi 2-6 listova

Tomigan 250 EC

Luk iz sjemena i lučica, luk vlasac

Post- em (2-3 lista)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis