Obavijest voćarima! 28.03.2017.

Proizvođače višanja šljiva i trešanja upozoravamo da počinje fenofaza cvatnje te je potrebno izvršiti tretiranje protiv monilije ( Monilia laxa)

Gljiva uzrokuje sušenje cvjetova, kasnije u vegetaciji grančica i grana.

Tretiranje izvršiti u jutarnjim ili večernjim satima kako se ne bi ometao rad oprašivača!

Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka u  nasadima višanja: Signum, Chorus 75 WG, Difcor, Luna expirience.

U nasadima  šljivama: Teldor SC 500, Signum, Nativo,  Indar 5 EW.

U nasadima  trešnjama: Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Luna experience.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis