Obavijest vinogradarima! 28.03.2017.

Porastom temperatura zraka tijekom dana dolazi do relativno brzog razvoja vunastog pupa, osobito  na lakšim tlima i južnim položajima vinograda, te na vinskim sortama Chardonnay Pinot, Rizvanac, Muškat žuti, i slično.

U prvoj  zaštiti u vrijeme pojave vunastog pupa  koristiti jedan  od bakarnih pripravaka za suzbijanje crne pjegavosti (Phomopsis viticola): Nordox 75 WG, Cuprablau-Z, i dr. Moguća je primjena kombinacije bakra i mineralnog ulja,  Crveno Ulje, Modro Ulje EC.

Navedenim pripravcima dodati  jedan od pripravaka  na osnovi sumpora  osobito u nasadima gdje je prošle godine bilo problema s pepelnicom (Uncinula necatorKumulus DF, Cosavet, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Cosavet DF.

 U ovoj fazi sumporne pripravke koristiti u većoj  preporučenoj dozi.

U početnim fazama razvoja loze voditi računa o grinjama akarinoze (Calepitrimeriu vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis),  koje mogu učiniti velike štete ukoliko bi nastupilo hladnije razdoblje nakon pojave prvih listića.

Sumporni pripravci sporedno djeluju i na smanjenje populacije grinja

Pripravcima koji sadrže mineralna ulja ne miješati s sumpornim pripravcima. Sumporna sredstva se ne  smiju koristiti 21 dan prije i poslije prskanja s uljnim sredstvima.

Prve mjere kemijske zaštite vinograda provode se metodom prskanja!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis