Obavijest proizvođačima uljane repice! 28.03.2017.

Pregledom površina pod uljanom repicom utvrđena je prisutnost odraslih oblika repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), velike i male repičine pipe (Ceutorhynchus napi i Ceutorhynchus pallidactylus).

Upozoravamo poljoprivrednike da pregledaju svoje usjeve kako bi pravovremeno izvršili zaštitu protiv navedenih štetnika. S porastom temperature raste i aktivnost spomenutih štetnika.

Kritičnim brojem smatra se:

-Repičin sjajnik – 0,8-1 sjajnik/terminalnom pupu ili 1-1,5 sjajnik kada su pupovi vidljivi, ali stisnuti zajedno i nediferencirani.

-Velika repičina pipa – 1 pipa/5 biljaka.

-Mala repičina pipa – 1 pipa/40 biljaka.

Nakon što procvjeta 50% uljane repice tretiranje se smatra neopravdanim.

Moguće je upotrijebiti sljedeća sredstva: Chromorel D, Nurelle D, Pyrinex 48 CE, Biscaya.

Dozvolu za suzbijanje imaju i sredstva iz skupine piretroida: Cythrin Max, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa  5 FL, Karate Zeon, Cyclone, Karis (dozvola za KARIS prestaje važiti do 31.03.2017., krajnji rok za primjenu je 01.10.2018.), ali njihova primjena u integriranoj zaštiti bilja je ograničena na najviše jednu primjenu tijekom sezone, a sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) svi poljoprivrednici još od početka 2014. godine moraju na svojim površinama provoditi načela integrirane zaštite bilja. Također prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu („Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u RH“, 2013.-2014.) utvrđena je rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice. Proizvođačima se preporuča koristiti sredstva iz drugih skupina.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Buketa, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Buketa@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis