Obavijest za voćare 24.03.2017.

Nasadi marelice nalaze se u fazi pune cvatnje odnosno završetka cvatnje stoga preporučujemo izvršiti zaštitu od infekcije bolesti sušenja cvjetova i grančica (Monilinia laxa) prije najavljene oborine koristeći se jednim od pripravaka: Chorus 50WG, Nativo 75WG, Signum DF, Switch 6,25 WG, Indar 5EW,  Difcor.

Breskve i nektarine nalaze se u fazi cvatnje i potrebito ih je zaštititi od uzročnika bolesti sušenja cvjetova i izboja (Monilinia laxa) jednim od pripravaka: Teldor SC500, Luna experience, Nativo 75WG, Switch 62,5WG, Difcor, Indar 5EW.

U nasadima jabuka i krušaka koje se nalaze u različitim fenofazama od mišjih ušiju do pojave cvjetova izvršiti preventivnu zaštitu od uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Primijeniti jedan od pripravaka: Delan 700WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Pinozeb 75DG, Chromodin S-65, Polyram DF,  Antracol 70 WG.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) u jabukama koristiti: Chromosul 80, Thiovit Jet ili Sumpor SC 80.

Pripravke primijeniti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim  sustavom i tretiranje obavezno evidentirati.

Mara Maglić dipl.ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis