Obavijest voćarima 24.03.2017.

Marelice su u fazi  završetka cvatnje preporučujemo ponoviti zaštitu od uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa)prije najavljenih oborina. Breskve i nektarine nalaze se u feno-fazi cvatnje. Svakako primijenite protiv monilije jedan od pripravaka: Difcor , Indar 5 EW, Teldor SC 500, Nativo, Switch 62,5 WG i Luna experience , ima dozvolu na breskvama.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Jabuke i kruške se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su feno faze D 3 – pojava cvjetova do E-2 stadij ružičastog pupa na jabukama i kruške u fenofazi E pojava cvjetova. Primijenite jedan od pripravaka: Chromodin  S-65, Delan 700 WDG, Dithane DG Neotec.

Protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha) na jabukama primijeniti Chromosul 80, Thiovit Jet ili Sumpor SC 80.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis