Obavijest ratarima 24.03.2017.

Poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili zaštitu od korova u jesen, obavezno je provesti do kraja busanja. U oziminama se mogu primijeniti herbicidni pripravci Pendigan 330, Stomp 330, te se na taj način riješiti korove koji uslijed toplog vremena brzo niču i zakorovljuju usjev.

Ako je bila kasnija sjetva pšenice moguća je i kombinacija Filon + Logran 20 EW u fazi do početka busanja.

U usjevima gdje su prisutni uskolisni korovi: slakoperka i drugi preporučujemo primijeniti herbicid Axial 50 EC. Ako ga primjenjujemo u kombinaciji sa Logranom 20 WG primijeniti do kraja busanja. Isto tako se može protiv uskolisnih korova u pšenici primijeniti i Alister New. Osim ovih herbicida primijeniti se mogu, protiv uskolisnih i širokolisnih korova: Alister Grande Granstar 75 DF, Sekator OD do drugog koljenca, Hussar OD, Grodyl i Vega. Protiv širokolisnih korova upotrijebiti: Mustang, Deherban A Extra, Lancelot 450 WG.

Naglašavamo da se u zaštitu od korova ne ide ako usjev pšenice pati od viška vode ili je neishranjen!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis