Obavijest proizvođačima presadnica 24.03.2017.

Na plavim pločama u zaštićenom prostoru zabilježena je pojava kalifornijskog tripsa. Proizvođače presadnica upozoravamo da izvrše pregled biljaka na štetnike koji se mogu pojaviti u zaštićenim prostorima,  te da postave plave i žute ljepljive ploče za praćenje štetnika; kalifornijski trips, štitasti moljci, lisne uši.

Kalifornijski trips – najvažniji štetnik u zaštićenom prostoru, naročito na paprici. Odrasli i ličinke hrane se sisanjem biljnih sokova na listu i u cvijetu biljaka. Simptomi napada na listu najizraženiji su kad je paprika u fazi presdnica. Osim izravnih šteta, tu su i neizrvane štete- prijenosnik virusa pjegavosti i venuća rajčice ( TSWV), virus kloroze paprike (CaCV) .

Štitasti moljci – gospodarski štetnici rajčice, paprike, patlidžana. Izravne štete čini sisanjem biljnih sokova, a neizravne štete su prijenos virusnih oboljenja i izlučivanje medne rose.

Lisne uši – napadaju veliki broj biljnih vrsta, sisanjem biljnih sokova uzrokuju deformaciju listova, prijenosnici virusnih oboljenja. Suzbijanje je potrebno na početku napada aficidima.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje;  paprika u zaštićenom prostoru; tripsDecis 2,5 EC, Runner 240 SC,  Promanal neu, Actara 25 WG,  Vydate 10 L, Vertimec 018  EC, Laser, Mospilan 20 SG, Scatto, Rotor super, Mospilan 20 SG. Lisne uši – Actara 25 WG,  Vydate 10 L,  Mospilan 20 SG.  Štitasti moljci- Actara 25 WG.

Rajčica u zaštićenom prostoru; štitasti moljci-Actara 25 WG, trips – Vydate 10 L,  lisne uši – Actara 25 WG,  Vydate 10 L,  Mospilan 20 SP.

Patlidžan: Trips- Decis 2,5 EC, Vydate 10 L, Promanal neu; Lisne uši- Actara 25 WG,  Vydate 10 L, Štitasti moljci; Actara 25 WG.

Krastavac lisne uši-Actara 25 WG,  Chess50 WG,  Dali,  Mospilan 20 SP,  Vydate 10 L; tripsi- Decis 2,5 EC, Laser,  Vydate 10 L,  Promanal neu. štitasti moljci- Actara 25 WG,  Chess50 WG.

Tikvica štitasti moljci-Neemazal T/S , lisne uši- Actara  25 WG, Dali,  Vydate 10 L,  Mospilan 20 SG ;  trips – Decis  2,5 EC, Vydate 10 L.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.   Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/ ).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis