Obavijest proizvođačima koštičavog voća 24.03.2017.

U nasadima breskve i nektarine kao i na nekim ranijim sortama ostalog koštičavog voća dolazi do otvaranja cvjetnih pupova, dok je kod nekih sorata marelice, puna cvatnja. Ukoliko u doba cvatnje nastupi  promjenjivo vrijeme sa dosta kiše, kod osjetljivijih sorata nekih vrsta koštičavog voća može doći do infekcije paleži cvijeta i mladica (Moniliana laxa). Uzročnik se nalazi na ranama ili mumificiranim plodovima, a za kišnog vremena konidije dospijevaju na cvijet i izvrše zarazu.

Zaštitu je potrebno provoditi ako u periodu cvatnje nastupi kišno vrijeme. Tretiranje se provodi: na početku cvatnje u cvatnji i na kraju cvatnje, ovisno o uputi za svaki pripravak. Suho vrijeme u cvatnji ovih voćnih vrsta  znatno smanjuje opasnost za pojavu ove bolesti, dakle potreba za tretiranjem ove bolesti ovisi o vremenskim prilikama.

Na pojavu ove bolesti najosjetljivije su višnje,šljive,marelice i breskve.

Od sredstava mogu se koristiti slijedeći fungicidi:

Koštičavo voće:

Boskalid + piraklostrobin: Signum

Višnja:

Ciprodinil: Chorus 75 WG

Chorus 50 WG

Fluopiram + Tebukonazol: Luna experience

Tiofanat-metil: Topsin M 500 SC

Trešnja:

Fenheksamid: Teldor

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Fluopiram + Tebukonazol  :Luna experience

Šljiva:

Fenheksamid: Teldor SC 500

Ciprodinil +Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Difenkonazol: Difcor

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Tiofanat-metil :Topsin M 500 SC

Breskva:

Fenheksamid: Teldor SC 500

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Fluopiram + Tebukonazol: Luna experience

Marelica:

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Difenkonazol: Difcor

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenheksamid: Teldor M SC 500

Nektarina:

Ciprodinil: Chorus 50

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

U nasadima breskve, nektarine za suzbijanje kovrčavosti lista (Taphrina deformans) može se koristiti pripravak Nativo 75 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis