Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 24.03.2017.

Neuobičajeno visoke temperature proteklih nekoliko dana potaknule su kretanje vegetacije pa se tako jabuke na području Krapinsko-zagorske županije nalaze uglavnom  u razvojnoj fazi mišje uši ili u fazi pojave prvih listića.

Oborine će omogućiti prvu ovogodišnju infekciju fuzikladijem (Venturia inaequalis). Zbog toga je prije kiše potrebno provesti zaštitu nasada jednim od organskih pripravaka na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80), dodina (Chromodin S-65), metirama (Polyram DF), cirama (Ziram 76 WG), propineba (Antracol WG 70).

Potrebno je pratiti prognozu te zaštitu nasada provesti prije kiše jer ukoliko kiša izostane, neće biti ni uvjeta za infekcije.

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

Za suzbijanje pepelnice na jabuci (Podosphaera leucotricha) preporučamo upotrebu jednog od registriranih pripravaka na bazi sumpora (Cosavet DF, Chromosul 80, Chromosul WG, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF,Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo SC, Thiovit Jet).

Primijetili smo početnu aktivnost  lisnih uši i gusjenica grbica i savijača pupova, stoga je potrebno pratiti njihovu brojnost.

Budući da je prošle godine mraz oštetio voćke, bile su podložnije napadu potkornjaka. Potkornjaci (Scolytidae) su kornjaši valjkasta tijela, tamnosmeđe do crne boje, dužine nekoliko milimetara. Korisno je u voćnjake postaviti  alkoholne mamke i crvene ljepljive ploče radi kontrole njihove prisutnosti i brojnosti. Alkoholni mamci rade se na način da se u plastičnu bocu stavi 96%-tni alkohol, razrijeđen 1:1 s vodom te se naprave sitne rupice u gornjem dijelu boce. Boca se objesi na voćku, a iznad nje se postavi crvena ljepljiva ploča.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, a primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis