Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 24.03.2017.

Jabuke i kruške na području naše županije nalaze su u razvojnoj fazi mišje uši ili u otvaranju prvih listova. Prognostičari za dane vikenda najavljuju promjenjivo vrijeme s kišom te su moguće infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Za zaštitu se ovoj razvojnoj fazi mogu se koristiti preventivni organski fungicidi na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP), dodina (Chromodin S-65), metirama (Polyram DF), cirama (Ziram 76 WG), propineba (Antracol 70 WG).

Voćari u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo već prije cvatnje početi zaštitu pripravcima na osnovi sumpora (Chromosul 80, Chromosul WG, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Brimflo) ili buprimata (Nimrod 25 EC).

Pregledom voćnjaka zabilježena je pojava savijača pupova i grbica te je potrebno pratiti njihovu brojnost i prema potrebi izvršiti zaštitu prije početka cvatnje. Dozvoljeni insekticidi za tu namjenu su Insegar 25, Runner 240 SC, Laser ili Coragen 20 SC.

Također je potrebno pratiti izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i lisnih uši iz zimskih jaja te razvoja jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum).

Nasade jabuka u kojima su zabilježene štete od kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) moguće je prije početka cvatnje tretirati insekticidima na bazi piriproksifena (Pyxal, Brai) radi suzbijanja prezimljujućih razvojnih stadija ličinki.

U voćnjacima gdje su ranijih sezona zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae) preporučamo postavljanje lovki koje se sastoje od alkoholnih mamaca i crvenih ljepljivih ploča. Alkoholni mamac čini plastična boca u kojoj se nalazi 50% -tni etilni alkohol. Plastična boca pri vrhu treba imati izbušene rupice. Bocu je potrebno pričvrstiti blizu debla u visini očiju, a iznad boce se postavlja crvena ljepljiva ploča. Za kontrolu leta potkornjaka potrebna je 1 lovka na 1 ha, a ako lovke koristimo za suzbijanje potrebno je 8-10 lovki na 1 hektar voćnjaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis