Obavijest korisnicima sredstava za zaštitu bilja 22.03.2017.

Ovim putem još jednom ukazujemo na obaveze iz područja zaštite bilja kojih se moraju pridržavati poljoprivredni proizvođači.

Kroz Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnik o održivoj uporabi pesticida (NN142/2012) propisane su obveze koje su podložne kontrolama i inspekcijskim nadzorima te samim tim i mogućim kaznama.

Neke od obaveza iz područja zaštite bilja su:

  1. Obavezno vođenje evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja:
    • poljoprivrednik je dužan voditi evidenciju i čuvati ju tri godine
  • obavezno mora sadržavati: naziv ARKOD parcele na kojoj se vrši primjena, puni trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme primjene, količinu sredstva (doza ,koncentracija), namjena, veličina površine na koju se primjenjuje, kultura na koju je primijenjeno ili druga uporaba (skladište i sl.)
    • evidencija može biti u elektronskom obliku ili pisano rukom
  • dužan ju je na zahtjev nadležnog kontrolnog tijela pokazati.

       2. Sva sredstva za zaštitu bilja koja se primjenjuju u Republici Hrvatskoj moraju imati dozvolu i moraju se primjenjivati u skladu sa tom dozvolom (podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

      3. Sve osobe koje kupuju i primjenjuju sredstva za zaštitu bilja moraju imati položen tečaj o održivoj uporabi pesticida i imati iskaznicu kojom to potvrđuju.

      4.Koristiti propisanu opremu kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja.

      5. Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinuti i za to dobiti odgovarajuću potvrdu.

      6. Nepotrošena sredstava za zaštitu bilja na domaćinstvu treba propisno uskladištiti.

      7. Uređaji za primjenu pesticida  podliježu redovitom pregledu i moraju biti barem jednom pregledani od strane ovlaštenih ispitnih stanica do 26. studenog 2016. godine.

      8. U usjevima i nasadima ne smije biti korova koji se posebno kontroliraju (ambrozija i abutilon).

Za sva pitanja možete se obratiti u ured Savjetodavne službe.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr