Obavijest ratarima 21.03.2017.

Korovi najveće štete nanose žitaricama od početka feno faze busanja pa do kraja busanja, odnosno početka vlatanja.

U rano proljetnom periodu do feno faze završetka busanja ozimih žitarica moguće je izvršiti zaštitu primjenom slijedećih herbicida: Alister Grande, Filon 80 EC, Tornado Forte, Logran WG* (*krajnji rok za prodaju zaliha je 31.3.2017; krajnji rok za primjenu zaliha je 30.9.2017.)

Napominjemo da se najbolji učinak u suzbijanju korova postiže kad su travni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-6 listova.

Nije preporučljiva primjena herbicida u usjevima koji nisu u dobroj kondiciji.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr