Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 15.03.2017.

Na većini lokaliteta jabuke i kruške su u razvojnom stadiju otvorenih vršnih pupova. Praćenjem sume temperatura zraka od početka godine, u narednim danima očekujemo dozrijevanje prezimljujućih plodnih tijela (pseudotecija) uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Nakon dozrijevanja plodišta sa prvim oborinama moguće je oslobađanje askospora koje će uzrokovati primarne zaraze tek otvorenih pupova.   

Obavještavamo voćare, da prije najavljenih oborina, izvrše tretiranje pripravcima na osnovi bakra: Nordox 75, Neoram WG, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Champion, Champion 50 WG, Champion flow SC, Cuprablau Z, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica.

Za suzbijanja štitastih ušiju i jaja lisnih ušiju ovim se pripravcima mogu dodati mineralna ulja (Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje).

Moguće je koristiti gotove pripravke bakra i mineralnog ulja: Crveno ulje ili Modro ulje.
 

Upozoravamo voćare da vrše pregled pupova na moguću prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthomonus pomorum), naročito u voćnjacima koji su u blizini šume. Pregled i suzbijanje jabučnog cvjetojeda potrebno je obaviti pri temperaturi zraka većoj od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje imaju pripravci Decis 2,5 EC i Deca 25 EC. Navedeni pripravak nije dopušten u integriranoj proizvodnji jezgričavog voća.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                  Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

.  

Pripremi za ispis