Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća – višanja, trešanja, šljiva 14.03.2017.

Na pupovima već je vidljivo puknuće zaštitne ovojnice što znači da je ovogodišnja vegetacija krenula kod koštićavog voća. Sunčano i stabilno vrijeme bez noćnih temperatura ispod nule, kako se najavljuje u idućim danima, još više će poticati razvoj pupova. Ne treba zaboraviti kako je prošla godina bila iznadprosječno vlažna i vrlo pogodna za razvoj gljivičnih bolesti. Tu se u prvom redu misli na palež grančica i trulež plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena), kozičavost listova višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), šupljikavost lista (Stigmina carpophila) i rogač šljive (Taphrina pruni).

Savjetujemo stoga voćare da što prije obave prvu preventivnu zaštitu svojih nasada. Koristiti treba pripravke na bazi bakra.

To su npr. Nordox 75 WG, Champion 50 WG ili flow SC, Cuprablau Z, Modra galica, Caffaro 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG ili sl.

Vlasnicima pojedinačnih voćki na okućnicama savjetujemo „okupati“ stabla pripravcima poput Crveno ulje ili Modro ulje. Pri tome treba paziti da ne dolazi do otkapavanja škropivaa sa grančica ili pupova jer može biti fitotoksično. U plantažnim nasadima u punom rodu koristiti maksimalno moguću količinu škropiva i smanjiti brzinu strujanja zraka ventilatora obzirom da još nema lišća.

Zaštitu voćnjaka obavljati za mirna vremena i pri temperaturama iznad 50C.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis