OBAVIJEST VLASNICIMA NASADA AMERIČKIH BOROVNICA, KUPINA, MALINA I RIBIZA! 14.03.2017.

Početkom novog milenija određeni broj proizvođača započeo je tržnim uzgojem američkih borovnica. Iste su izrazito kiselo-ljubive (acidofilne) biljke sa skromnim zahtjevima prema mineralnim hranjivima, a najbolje uspijevaju na humusnim, prozračnim i izrazito kiselim tlima uz pH vrijednost 3,5 do 5,2 (optimalno 4,3 do 4,8). Vrlo osjetljivo razdoblje rasta i razvoja američkih borovnica traje od otvaranja pupova početkom travnja do stadija zelenih razvijenih plodova krajem mjeseca svibnja. U ta dva mjeseca voda, hranjiva i temperatura imaju najveći izravan utjecaj na količinu i kakvoću godišnjeg uroda. Sve donedavno se smatralo da je uzgoj američkih borovnica moguć bez posebnih mjera zaštite od štetnih organizama. Tome su najviše pridonijela iskustva europskih proizvođača koji ih uzgajaju u područjima s relativno malo ukupnih godišnjih oborina, ali kad se intenzivni uzgoj američke borovnice proširio u područjima gdje tijekom vegetacije pada veća količina oborina različiti uzročnici bolesti postaju ograničavajući čimbenik uspješne proizvodnje. U kišnim sezonama najveće izravne štete na urodu američkih borovnica bilježimo od paleži cvijeta i truleži boba (monilije) (Monilinia vaccinii-coymbosi), koja prezimi na mumificiranim plodovima i tijekom proljeća zarazi mlade izdanke.

Za razliku od kupina i malina američke borovnice nisu osjetljive na grinje, a od štetnih organizama životinjskog podrijetla najveće smo štete u našoj zemlji zabilježili od voluharica i ptica! U Međimurju smo zadnjih godina zabilježili ranoproljetnu pojavu zelenih gusjenica grbica (mali mrazovac) (Operophtera), koje prije cvatnje zapredaju i uništavaju generativne organe. Dopuštenje za primjenu u borovnicama/američkim borovnicama imaju primjerice pripravci: Calypso SC, Laser KS, NeemAzal-T/S, Pirimor WG, Switch WG, Zato 50 WG (u američkim borovnicama dopuštenje imaju Calypso i Switch). Insekticidima Laser KS (0,015-0,02 %) i Calypso SC (0,02 %) se mogu uspješno suzbiti ranoproljetne gusjenice, a fungicidima Zato 50 WG (0,01 %) i Switch WG (0,08 %) se uspješno mogu suzbijati bolesti izdanaka i specifična monilija američkih borovnica.

Obavijest vlasnicima nasada kupina i malina!

Veća količina oborina u vrijeme intenzivnog porasta izdanaka kupina tijekom proteklih je sezona pogodovala jačem potencijalu bolesti u samoniklim i plantažnim nasadima kupina i malina na području cijele sjeverozapadne regije (protekle 2016. sezone u svibnju je u središnjem dijelu Međimurja zabilježeno 107,6 mm a u lipnju 122,4 mm oborina!). Pred početak intenzivnog rasta mladih izdanaka potrebno obaviti obavezne mjere biljne higijene da patoloških poremećaja u ovoj proizvodnoj godini bude što manje. U zimskoj rezidbi kupina dominantne sorte bez bodlji thornefree odstranjuju se dvogodišnji i svi prekobrojni prošlogodišnji izdanci. Poželjno je i preporučljivo po grmu ostavljati 2-3 izdanka dobre kondicije i zdravstvene ispravnosti. Dominantna gljivična oboljenja u plantažnim nasadima kupina u Međimurju su patološko sušenje izdanaka kupina (Didymdella, Septocyta), žuta hrđa (Kuehneola) i siva plijesan plodova kupina (Botrytis). Potencijalno su najopasniji uzročnici prijevremenog sušenja i propadanja rodnih izdanaka kupina. Bolest se krajem zime prepoznaje po tipičnim znakovima koji podsjećaju na crnu pjegavost vinove loze. Takve izdanke obavezno odstraniti iz nasada, a prije početka vegetacije obavezno ih spaliti. Ostale bolesti se održavaju na nasadima kupina u latentnom ili skrivenom stadiju. Krajem zime se na izdancima mogu primijetiti zadebljala mjesta kao posljedica napada kupinove mušice. Također ih preporučujemo odstraniti. U narednom razdoblju (odnosno do kraja mjeseca ožujka), a nakon obavljene zimske rezidbe preporučujemo za mirnih dana obaviti prvu preventivnu zaštitu nasada kupina (npr. bakarni oksid). Utrošiti barem 800 litara škropiva/ha.

 

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena za primjenu u kupini i malini, a temeljem kojih valja planirati mjere usmjereno suzbijanje štetnih organizama:

Biljna vrsta

Djelatna tvar

Pripravak

Ograničenja

Fungicidi

bobičasto voće

bakarni-oksid

Nordox 75 WG

K=21

malina

difenkonazol

Score 250 EC

3x, K=OVP*

kupina, malina

ciprodinil & fludioksonil

Switch WG

2x, K=10

kupina, malina

metalaksil-M & mankozeb

Ridomil Gold MZ Pepite

2x, K=OVP*

kupina, malina

fluazinam

Shirlan, Shakal

K=OVP*

kupina, malina

tebukonazol

Folicur 250 EW

K=10 dana

malina

pirimetanil

Pyrus 400 SC

K=3 dana

Insekticidi

kupina, malina

pirimikarb

Pirimor 50 WG

1x, K=21

Kupina, malina

tiakloprid

Calypso 480 SC

3x. K=3

kupina

abamektin

Vertimec, Kraft

K=7

malina

spinosad

Laser KS

3x, K=3

Herbicidi

kupina, malina

pendimetalin

Pendigan 330 EC

u vrijeme mirovanja

*K=OVP (karenca je ograničena vremenom primjene. Naime, ovi pripravci se smiju koristiti samo do kraja ožujka – npr. fluazinam i/ili do početka cvatnje kupina i malina i ponovno nakon završetka berbe plodova – M-metalaksil!)

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti, a novije smjernice za integriranu proizvodnju malina u našoj zemlji pritom dopušta primjenu bakrenog oksida (npr. Nordox 75 WG). U našoj zemlji za suzbijanje bolesti izdanaka i lišća kupina (malina) ima samo tebukonazol (Folicur 250 EW) i mankozeb u pripravku Ridomil Gold MZ Pepite (u kombinaciji s metalaksilom-M je registriran za suzbijanje plamenjače kupina i malina). Tijekom cvatnje i nakon cvatnje u vrijeme razvoja ili početka dozrijevanja plodova kupina i malina u našoj je zemlji dopuštena primjena samo ciprodinila & fludioksonila (Switch WG) (uz karencu 10 dana), pirimetanil (u malini) (Pyrus SC)(uz karencu 3 dana) i/ili fenheksamida (Teldor 500 SC) (uz karencu 7 dana). Ukupni broj i razmak tretiranja određuje ukupna količina i raspored oborina od početka vegetacije do početka dozrijevanja plodova kupine (u nasadima s jačim potencijalom bolesti zaštitu bi trebalo ponoviti nakon svakih 40-60 mm oborina!).

Obavijest vlasnicima nasada ribiza!

U nasadima ribiza također svake godine u većoj ili manjoj mjeri srećemo štetne organizme među kojima su češće: lisne uši (Cryptomyzus ribis), staklokrilka (Synanthedon tipuliformis), grinja (Cecidophyopsis ribis), američka pepelnica (Podosphaera mors-uvae), hrđa ribiza (Cronartium ribicola) i pjegavost lišća (Drepanopezita ribis)! Od registriranih sredstva za zaštitu bilja za primjenu u ribizu ističemo primjerice pripravke Cosavet DF, Dithane DG Neotec, Laser KS, Pirimor WG, Signum DF, Teldor SC, Polyram DF, Zato 50 WG i NeemAzal-T/S!

Moguće je prve mjere zaštite obaviti kombiniranim pripravkom Modro ulje EC (bakar + mineralno ulje), registriranim za primjenu u različitim voćnim vrstama!

Radi mogućeg prepoznavanja štetnih organizama bobičastog voća vlasnici nasada biljni materijal mogu dostaviti u priručni laboratorij Savjetodavne službe u Čakovcu.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis