Obavijest proizvođačima ozimih žitarica! 13.03.2017.

Tijekom jeseni, zajedno s ozimim žitaricama niću, a u periodu zimskih mjeseci se razvijaju i korovi. Od širokolisnih korova to su mrtva kopriva, kamilica, črevec, priljepača, čestoslavica, divlji mak i različak, a od korovnih trava slakoperka ili pahovka. Korovi su ozimim žitaricama konkurenti za hranjiva, svjetlo, vodu i prostor te je preporučljivo provesti zaštitu herbicidima u najranijim stadijima razvoja.

Poljoprivrednici koji tijekom jesni nisu stigli obaviti tretiranje herbicidima mogu do stadija busanja pšenice i ječma koristiti herbicide Alister Grande, Tornado forte, Tolurex 50 SC i Herbaflex* koji suzbijaju najvažnije jednogodišnje travne i širokolisne korove te Logran 20 WG* registriran za jednogodišnje širokolisne korove. Travni korovi su najosjetljiviji u fazi 1-3 lista, a širokolisni od 2-4 razvijena lista.

U usjevima zakorovljenim slakoperkom može se sve do pojave zastavice koristiti herbicide Axial 50 EC ili Hussar OD. Za proširenje spektra djelovanja na širokolisne korove pripravku Axial 50 EC može se dodati Logran 20 WG*, no tada je rok primjene najkasnije do kraja busanja!

Primjena herbicida nije preporučljiva na usjevima u stresu.

* Sredstvu je ukinuta registracija. Krajnji rok za primjenu zaliha sredstva je 30.9.2017.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis