Obavijest proizvođačima koštičavog voća ! 13.03.2017.

Više temperature narednih dana  pogoduju bržem rastu voćaka.  Potrebno je preventivno štititi koštičave voćke ( breskve, nektarine, šljive, višnje, trešnje, marelice) pripravcima na osnovi bakra . Ovim prskanjem sprečavamo razvoj gljivica uzročnika kovrčavost lista breskve, monilijska palež, šupljikavost lista koštičavog voća, rogač šljive, kozičavost lista trešnje i višnje.  

Zaštitu je potrebno izvršiti bakrenim pripravcima : Champion, Cuprablau Z, Cuprocaffaro 50 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Rame caffaro 32 WP prije otvaranja pupova.

Radi suzbijanja zimskih jaja štitastih uših, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakru se može dodati  mineralno ulje (Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje) ili gotove tvorničke kombinacije (Crveno ulje, Modro ulje ).

Prskanje obaviti po mirnom vremenu sa povećanim utroškom škropiva, na temperaturi iznad 50 C  !

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja, a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.                                                                        

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis