Obavijest povrtlarima! 13.03.2017.

Vrijeme  rasađivanja biljčica povrća u zaštićenom prostoru. Zdravi i njegovani  rasad preduvjet je sigurnog i visokog uroda povrća. Nastale propuste u uzgoju u ovome periodu kasnije ne možemo nadoknaditi što rezultira  slabom  kvalitetom  presadnica i smanjenim urodom u tijeku vegetacije. Da bi presadnice održali u zdravom stanju potrebno je poduzeti  neke od preventivnih mjera; certificirano sjeme, sterilizirani supstrat,  regulirati vlagu zraka u zaštićenom prostoru, osvjetljenje, ishranu i navodnjavanje kako ne bi uzgojili izdužene, tanke i osjetljive biljčice podložne napadu patogena. Održavanjem ovih  faktora pod nadzorom smanjujemo upotrebu pesticida i imamo preduvjet za zdrav rasad. Relativna vlaga zraka u zaštićenom prostoru održava se redovitim provjetravanjem prostora u najtoplijem dijelu dana  na suprotnim stranama od smjera vjetra. Osvjetljenje prostora odnosi se na položaj zaštićenog prostora sa jednakomjernim  osvjetljenjem tijekom dana –ujednačena visina biljčica. Ishrana rasada započinje kad se formira prvi par pravih listova. Ishranu vršimo folijarno, u početku sa  hranjivima podjednako u omjeru za brži porast,  a kasnije u fazi četiri prava lista pojačamo ishranu fosfornim gnojivima za bolje formiranje korijena i povećanje otpornosti biljčica. Optimalno navodnjavanje – preobilnim  navodnjavanjem , koje se vrlo često provodi ( indikator je mahovina koja se razvije oko biljčice) biljka razvije plitak korijen te je  podložna napadu patogenih gljivica iz nedovoljno steriliziranog supstrata.

Patogene gljivice koje mogu uzrokovati polijeganje rasada su iz rodova  Verticillium, Rhizoctonia, Pythium, Sclerotinia ili gljivice uzročnici bolesti rasada koje se prenose sjemenom Botrytis, Alternaria, Phoma, Fusarium. Navedeni patogeni inficiraju biljčice usljed  velike vlage koja nastaje kao rezultat obilnog  zalijevanja, te visoke relativne vlage zraka koja nastaje kao rezultat nedovoljnog provjetravanja i gustog sklopa sadnje. Simptomi bolesti vidljivi na kotiledonama su ; nekroze u zoni korijenovog vrata koje se šire prema vrhu i korijenu biljčice, omekšanje tkiva, onemogućen protok hranjiva i vode koje se na kraju vidi kao venuće i polijeganje rasada. Ako dođe do pojave bolesti, uz prethodno pridržavane preventivne mjere, potrebno je takav rasad iznijeti iz zaštićenog prostora jer u kratkom vremenu takav inficirani usjev  može biti uzrok polijeganja ostatka uzgoja. Nakon iznošenja iz prostora rasad treba kemijski zaštititi nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu, a cilju sprečavanja masovnog propadanja rasada. Registrirani fungicidi koji  imaju dozvolu za tu namjenu su :   Proplant, Previcur energy, Polyram DF.

Pridržavati se pravilnika o održivoj uporabi pesticida NN 14/14!

                                                                                                                             Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis