Obavijest proizvođačima presadnica povrća! 10.03.2017.

Tijekom siječnja i veljače u zaštićenim prostorima obavila se sjetva ranih povrtnih kultura od kojih su najviše zastupljene kupusnjače (kupus, kelj, brokula i cvjetača) te rajčica, paprika, krastavci i salata. Prije presađivanja ranih kupusnjača u polje, potrebno je poduzeti preventivne mjere za suzbijanje sljedećih štetnika:  kupusna muha (Delia radicum), kupusni buhači (Phyllotreta sp.), kupusna brašnena uš (Brevicoryne brassicae), lisna sovica (Mamestra sp.), crvena i zelena kupsna stjenica (Eurydema ventrale i Eurydema oleraceum). Preporuča se potapanje presadnica neposredno pred sadnju u trajanju od 15 minuta u škropivo na bazi imidakloprida: Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Kohinor 200 SL i Dali.

Zbog načina proizvodnje  te specifičnih uvjeta u zaštićenim prostorima moguće su pojave štetnika: lisnih ušiju, kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), duhanov trips (Thrips tabaci), cvjetni štitasti moljac (Trialeurodes vaporarium), bijela mušica (Aleyrodes proletella) i koprivina grinja (Tetranychus urticae). Radi praćenja populacija tih štetnika preporuča se vješanje žutih i plavih ljepljivih ploča iznad presadnica. Ukoliko se ne provede potapanje biljaka pred sadnju potrebno je provoditi zaštitu u vrijeme pojave navedenih štetnika u usjevu pripravcima na bazi dimetoata (Rogor 40, Perfekthion, Chromogor i Calinogor) te na bazi deltametrina Decis 2,5 EC.

Prije sadnje presadnice se mogu tretirati biološkim biostimulatorima na bazi aminokiselina (AminoVital, AlgoVital, AlgoVital Plus, Kendal, Kendal TE, Megafol).

Osim prethodno navedenih štetnika, mladim biljkama presadnicama povrća štete pričinjavaju i bolesti. Najčešće bolesti mladih presadnica  su: polijeganja (Pythium spp.),  gangrena korijenovog vrata paprike (Phytophtora capsici) te različite truleži (Phytophtora spp.). Dozvoljeni su sljedeći pripravci na bazi djelatne tvari propamokarb: Proplant i Previcur Energy. Primjena pripravka Proplant preporuča se zalijevanjem biljaka nakon presađivanja ili nicanja (u slučaju uzgoja direktno iz sjemena) sa 100 ml 0,2 %-tnog škropiva (200 ml/100 l vode) po biljci. Sredstvo se na ovaj način i za ovu namjenu može primijeniti maksimalno 2 puta u razmaku od 7-10 dana, a ukupna količina sredstva po jednom tretiranju ne smije prijeći 2 l/ha. Primjena pripravka Previcur Energy u proizvodnji presadnica (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje) s jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 ml/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 ml/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m², uz primjenu 2-4 l vode po m po tretiranju.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr
Andreja Vukalović Pofuk dipl.ing. agr
Andreja. Vukalovic. Pofuk@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis