Obavijest proizvođačima ozimih žitarica! 10.03.2017.

Ukoliko tijekom jeseni nije provedena zaštita ozimih žitarica herbicidima u rano proljetnom periodu do završetka busanja ozimih žitarica moguće je primjeniti sljedeće herbicide: Alister Grande, Tornado forte,  Herbaflex koji suzbijaju najvažnije  jednogodišnje travne i širokolisne korove te Logran koji suzbija jednogodišnje širokolisne korove.

Travni korovi su najosjetljiviji u fazi 1-3 lista, a širokolisni od 2-4 razvijena lista.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, a ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Nakon provedenog prskanja u evidencijsku listu upisati potrebne podatke (Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN.142/12)

                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis